Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

45%

45.00%

North America

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

16%

16.00%

Southeast Asia

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

8%

8.00%

South America

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

5%

5.00%

Eastern Europe

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

5%

5.00%

Africa

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

5%

5.00%

Mid East

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

5%

5.00%

Eastern Asia

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

5%

5.00%

Northern Europe

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

1%

1.00%

Oceania

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

1%

1.00%

Western Europe

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

1%

1.00%

Central America

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

1%

1.00%

Southern Europe

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

1%

1.00%

South Asia

(Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 45.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Southeast Asia 16.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
South America 8.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Eastern Europe 5.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Africa 5.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Mid East 5.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Eastern Asia 5.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Northern Europe 5.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Oceania 1.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Western Europe 1.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Central America 1.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Southern Europe 1.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
South Asia 1.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Domestic Market 1.00% Watch; Dryer Wool Ball; Towel; Soap Net; Cap
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 99.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 30 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03852292
Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 01252544
Export Company Name : SHIJIAZHUANG KAI ER WO TRADE Co., ltd
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này